Schuldhulpmaatje

Almelo / Tubbergen

Het jaarverslag 2014 en ook de financiële verantwoording staat online.

(klik op Stg. BOOA en kies voor ANBI informatie 2014) 

In het jaarverslag staan een aantal interessante kengetallen. Wist u bijvoorbeeld dat in 2014 dankzij de maatjes 5 huisuitzettingen zijn voorkomen, 6 afsluitingen nutsvoorzieningen en 11 beslagleggingen?

We zijn trots op onze maatjes dat zij van betekenis zijn! 

En met onze financiële verantwoording zijn wij graag transparant met wat wij aan giften ontvangen en waar deze middelen naar toe gaan.